Home  /   Ceník služeb

Ceník služeb
POPLATKY PES
POPLATKY ÚČTOVANÉ MAJITELI  PSA PŘI VÝDEJI:
První den psa v útulku (odčervení, odblešení, administrativa) 500,- (do 15kg) / 700,- (nad 15kg)
Každý další započatý den 95,- (do 15kg) / 120,- (nad 15kg)
Očkování 450,-
Aplikace čipu + registrace 400,- + 250,-
Koupání, vyčesávání, úprava srsti, stříhání drápů 50,- až 300,-
Otevření útulku původnímu majiteli zvířete mimo pracovní dobu (za každou započatou hodinu od zavírací doby) 300,-
Veterinární náklady dle veterinárního výměru
ODKLÁDACÍ POPLATEK - odložení psa:
Pes do 15kg/ po měsíci pobytu další započatý den 3500,- / 95,-
Pes nad 15kg/ po měsíci pobytu další započatý den 4000,- až 6000,- / 120,- až 150,-
Pes projevující agresivní chování vůči lidem/ po měsíci pobytu další započatý den 6000,- / 250,-
Štěně narozené v útulku do věku 30ti dnů 50,-/ den
Štěně do stáří 2 měsíců bez matky či s nestarající se matkou + každé další štěně 240,-/ den + 60,-/den
ADOPČNÍ POPLATEK - výdej psa novému majiteli:
Individuálně dle nákladů na péči o psa 500,- až 4000,-
POPLATKY KOČKA
POPLATKY ÚČTOVANÉ MAJITELI  KOČKY PŘI VÝDEJI:
Příjem – první den kočky v útulku (odčervení, odblešení, administrativa) 500,-
Každý další započatý den pobytu v útulku 50,-
Očkování 250,-
Koupání, vyčesávání, úprava srsti, stříhání drápů 50,- až 300,-
Otevření útulku původnímu majiteli zvířete mimo pracovní dobu (za každou započatou hodinu od zavírací doby) 300,-
Veterinární náklady dle veterinárního výměru
ODKLÁDACÍ POPLATEK – odložení kočky
Dospělá kočka či kocour /po měsíci pobytu každý započatý den 1500,- až 2000,- / 50 Kč/ den
Kotě narozené v útulku do věku 30ti dnů 50,-/den
Kotě do stáří 2 měsíců bez matky či s nestarající se matkou + každé další kotě 240,-/ den + 60,-/den
ADOPČNÍ POPLATEK – výdej kočky novému majiteli
Kočka/ kocour individuálně dle nákladů na péči 1000 až 2000,-
Kotě (mládě do věku do 6ti měsíců) individuálně dle nákladů na péči 500,- až 1000,-
POPLATKY OSTATNÍ ZVÍŘATA:
POPLATKY ÚČTOVANÉ MAJITELI  ZVÍŘETE PŘI VÝDEJI:
Příjem – první den zvířete v útulku (vstupní prohlídka, administrativa) 500,-
Každý další započatý den pobytu v útulku dle druhu zvířete 30,- až 400,-
Otevření útulku původnímu majiteli zvířete mimo pracovní dobu (za každou započatou hodinu od zavírací doby) 300,-
Veterinární náklady dle výměru veterináře
ODKLÁDACÍ POPLATEK – odložení zvířete
Andulka, labuť, papoušek, had, morče, hospodářské zvíře, apod. 500,- až 5000,-
POPLATKY ODCHYT:
Odchyt zvířete (dle obtížnosti odchytu, počtu strávených hodin a počtu zúčastněných osob) 200,- až 3000,-
Výjezd + náklady na dopravu ( km se počítají tam i zpět + případné další cesty / veterinární zařízení, kafilérie,..) 200,- + 8,-/km
Sedace do potravy 450,-
Použití narkotické střely 500,- až 600,-
Odstranění kadaveru Cca 15,-/kg dle výměru kafilerní služby + ochranné pomůcky + dezinfekce automobilu
Ochranné pomůcky 150,-
Dezinfekce automobilu 150,-
Náhrada škody způsobená zvířetem na movitém i nemovitém vybavení útulku dle škody
Léčení zvířete dle MVDr. dle výměru veterináře
Výjezd mimo pracovní dobu (za každou započatou hodinu od zavírací doby) 300,-
Umístění odchytové klece a dohled nad klecí 150,-/ hod
OSTATNÍ POPLATKY:
Záloha za zapůjčení vybavení útulku vždy polovina kupní ceny
Zapůjčení odchytové tyče 100,-/den
Zapůjčení odchytové klece 100,-/den
Zapůjčení odchytové sítě 100,-/den
Zapůjčení fotopasti 100,-/den
Zapůjčení odchytových rukavic 100,-/den
Pohotovostní příplatek (So, Ne, svátky) 150,-
Pohotovostní příplatek (od 19.00-9.00) 300,-
Sankce za neuhrazení faktury/ dluhu 0,1% z částky za den/ minimálně však 300,-
Sankce za nezaregistrování čipu zvířete 1000,-
Sankce za porušení množení zvířat z útulku 1000,-/ narozené štěně nebo 500,-/ narozené kotě
Sankce za nevykastrování zvířete, tedy porušení smluvních ujednání 5000,-
  1. Nezaručujeme vždy úspěšný odchyt zvířete. Poplatky za odchyt budou účtovány objednavateli odchytové služby, a to i v případě neúspěšného odchytu.
  2. Pokud je cena za den, je účtovaný každý započatý den. Pokud je cena za hodinu, je účtována každá započatá hodina.
  3. Výsledná cena je kombinace bodů a podbodů.
  4. Zvíře umístěné v útulku Anidef, z.s. se nestává majetkem útulku, a to ani při trvalém umístění do útulku. Majitelem zvířete je objednatel umístění a pak nový majitel. Útulek je jen zprostředkovatel umístění a dočasný pečovatel.